TakashiKamada,barkamada,bar sapporo,bar hokkaido

Sake Bar Kamada in Susukino Sapporo:HokkaidoSake Bar Kamada Susukino Sapporo

Sake Bar Kamada Susukino Sapporo 

We have a English menu.

 

Sake Bar Kamada in Susukino Sapporo Hokkaido

Sake Bar Kamada in Susukino Sapporo Hokkaido

 

 

 

 

BarKamada JananeseSite
北海道産酒BARかま田《バー鎌田》